ที่อยู่:บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

       999 หมู่ 9 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

       โทร. 087-535-8899

       โทร  037-391-388-9    

       Fax. 037-391-387

       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       เว็บไซต์: www.sudthavas.or.th

 map 3

แผนที่

มูลนิธิบ้านสุทธาวาส

999 หมู่ 9 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

Copyright ©  All Rights Reserved.