ภาพกิจกรรม เดือน มกราคม 2561 ( 28 ภาพ)

 • ทีมคุณชฎาพร คุณยาย และทีมสุทธาวาสทำกิจกรรม 
  เต้นประกอบเพลงร่วมกัน


  A01-310161
 • ตัวแทนคุณยายกล่าวขอบคุณทีมคุณชฎาพร 
  ที่เข้ามาบริจาคสิ่งของอุปโภคบริภาค 

  รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่คุณยายสุทธาวาส

  A02-310161
 • ทีมคุณชฎาพร  และทีมสุทธาวาส ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

  A03-310161
 • คณะอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย
  มาร้องเพลงประสานเสียง สร้างความสุขให้คุณยายสุทธาวาสฟัง

  B01-310161
 • น้องๆ นักเรียน รร.มาแตร์ฯ ชวนคุณยายรำวงร่วมกัน

  B02-310161
 • น้อง ๆ นักเรียน รร.มาแตร์ฯ
  มอบของขวัญเป็นกระเป๋าผ้าทำมือ โดยฝีมือของน้องๆ


  B03-310161
 • น้อง ๆ นักเรียนเข้าเยี่ยม และพูดคุยให้กำลังใจ
  คุณยายที่นอนป่วยอยู่ในเรือน


  B04-310161
 • ตัวแทนคุณยายสุทธาวาส ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกกับคณะอาจารย์
  ผู้ปกครอง และนักเรียน รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย

  B05-310161
 • จิตอาสาทีมคุณรำไพ
  ชวนคุณยายทำท่ากายบริหาร " เต้าเต๋อซินซี่ "


  C01-310161
 • คุณยายสุทธาวาส และจิตอาสา
  ทีมคุณรำไพถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


  C02-310161
 • คุณยาย และเจ้าหน้าที่ตักบาตรร่วมกันในเทศกาลขึ้นปีใหม่

  D01-310161
 • คุณยาย และเจ้าหน้าที่ตักบาตรร่วมกันในเทศกาลขึ้นปีใหม่

  D02-310161
 • คุณยายสุทธาวาส ช่วยกันแพ็คขนม เพื่อนำไปมอบให้กับ
  น้องๆ 
  นักเรียน รร.วัดคลอง 1 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

  E01-310161

 • น้อง ๆ นักเรียน รร.วัดคลอง 1
  ทำการแสดงให้กับคุณยายสุทธาวาส ชม


  E02-310161
 • คุณยายสุทธาวาส ชวนน้องๆ
  นักเรียนรำวงดาวพระศุกร์ ร่วมกันอย่างสนุกสนาน


  E03-310161
 • คุณยายสุทธาวาสมอบตุ๊กตาให้เป็นของขวัญ
  วันเด็กให้กับนักเรียน รร.วัคลอง 1

  E04-3101611

 • ตัวแทนคุณยายสุทธาวาส อวยพรให้กับนักเรียน รร.วัดคลอง 1

  E05-310161
 • นักเรียน รร.วัดคลอง 1 และทีมสุทธาวาสถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

  E06-310161
 • ทีมบริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
  พาน้องนิสิตฝึกงานมาทำกิจกรรม กับคุณยายสุทธาวาส


  F01-310161
 • ทีม บี อาร์ เอฟ ชวนคุณยายรำวงร่วมกัน

  F02-310161
 • ทีมสุทธาวาส และทีม บี อาร์ เอฟ
  ทำท่าประกอบ "เพลง ไก่ย่างถูกเผา" ให้คุณยายชม


  F03-310161
 • น้องนิสิตฝึกงานมอบผ้าขนหนูให้เป็นของขวัญ 
  เนื่องในเทศกาลปีใหม่ให้แก่คุณยายสุทธาวาส

  F04-310161
 • คุณยายสุทธาวาส มอบพวงกุญแจองุ่น
  เป็นของที่ระลึกให้กับ ทีม บี อาร์ เอฟ 


  F05-310161
 • คุณยายสุทธาวาส และ ทีม บี อาร์ เอฟ
  ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


  F06-310161
 • คุณยายสุทธาวาสช่วยทำท่าทางใบ้คำ
  ให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงาน


  G01-310161
 • สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมาร่วมทำกิจกรรม
  จิ๊กซอร์ธรรมะกันอย่างตั้งใจ


  G02-310161
 • คุณยายสุทธาวาส ไปร่วมทดสอบ
  สมรรถภาพทางกายกับทาง ม.มหิดล


  G03-310161
 • ตัวแทนคุณยาย และนักกายภาพบำบัด
  บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

  G04-310161

ภาพกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (16 ภาพ)

 • ทีมจิตอาสาศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัย ชวนคุณยายสุทธาวาส
  ทำท่าทางเพื่อออกกำลังสมอง กันอย่างสนุกสนาน


  A01-280261
 • คุณยายสุทธาวาสมอบผักสวนครัวที่ร่วมกันปลูก
  ให้กับคุณนุช และเพื่อนๆ ศิษย์เก่าวัฒนาฯ


  A02-280261
 • คุณยายสุทธาวาส และทีมจิตอาสา
  ศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัย ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


  A03-280261
 • คุณยายทาแป้งที่แก้มของตัวแทน
  กลุ่มนิสิตสมดดุลชีวิต เพื่อเป็นการทำโทษในเกมกะหล่ำปี

  B01-280261
 • คุณยายสุทธาวาส ร่วมรำกับน้องๆ
  กลุ่มนิสิตสมดุลชีวิตอย่างสนุกสนาน


  B02-280261
 • น้องๆ กลุ่มนิสิตสมดุลชีวิต
  มอบของที่ระลึกให้กับคุณยายสุทธาวาส


  B03-280261
 • น้องๆ กลุ่มนิสิตสมดุลชีวิต
  แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
  ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


  B04-280261
 • จิตอาสาทีมคุณบุษบา ร่วมทำกิจกรรม
  ออกกำลังกายด้วยท่ารำ กับคุณยายสุทธาวาส


  C01-280261
 • คุณยายสุทธาวาสทำกิจกรรมใบ้คำโดยคุณยายเป็นผู้ใบ้
  ทีมจิตอาสาคุณบุษบา และเพื่อนเป็นผู้ทายคำ

  C02-280261
 • คุณยายและทีมจิตอาสาคุณบุษบา และเพื่อน
  ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


  C03-280261
 • คุณยายสุทธาวาสช่วยกันปักปลอกหมอนหลอด
  ที่ทางทีมจิตอาสา I SEE U เตรียมมาให้อย่างตั้งใจ

  D01-280261
 • ครูชัย วิทยากรจิตอาสา I SEE U ทำกิจกรรมกลุ่ม
  เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันของคุณยายสุทธาวาส

  D02-280261
 • คุณยายเรือนพึ่งพา ช่วยกันกรอกหลอดที่ตัดแล้ว
  ใส่ปลอกหมอนที่ทีมจิตอาสาเตรียมมา

  D03-280261
 • คุณยายสุทธาวาสมอบพวงกุญแจองุ่น
  ให้กับผู้แทนทีมจิตอาสา I SEE U


  D04-280261
 • น้องๆ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร
  วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  เข้ามาร่วมทำกิจกรรมศิลปะบำบัด กับคุณยายในบ้านสุทธาวาส

   
  E01-280261
 • น้องๆ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร 
  วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  เข้ามาร่วมทำกิจกรรมศิลปะบำบัด กับคุณยายในบ้านสุทธาวาส


  E02-280261

ภาพกิจกรรม เดือน มีนาคม 2561 ( 23 ภาพ)

 • คุณยายสุทธาวาส สอนวิธีการปั้นขนมกลีบลำดวน
  ให้กับนิสิตพยาบาล จากประเทศออสเตรีย

  A01-31032018
 • นิสิตพยาบาล ออสเตรีย โชว์ผลงาน
  การปั้นขนมกลีบลำดวนพร้อมถ่าย รูปกับคุณยายเป็นที่ระลึก


  A02-310361
 • นิสิตพยาบาล จับคู่เต้นตามเพลง
  ของประเทศออสเตรีย ให้คุณยายชม


  A03-310361
 • คุณยายสุทธาวาส และทีมนิสิตพยาบาล
  จากประเทศออสเตรีย ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

  A04-310361
 • คุณยายสุทธาวาส ทำกิจกรรม " ส่งไก่ "
  หรรษา ร่วมกับ ทีมจิตอาสา "เวสป้า"


  B01-310361
 • ตัวแทนคุณยายนำตัวแทน
  ทีมจิตอาสา "เวสป้า" ทำท่าประกอบเพลง "ตั๊กแตนผูกโบว์"

  B02-310361
 • ตัวแทนคุณยายสุทธาวาส มอบสิ่งประดิษฐ์
  ฝีมือคุณยายเป็นรางวัลที่ออกมาร่วมกิจกรรม

  B030361
 • ตัวแทนคุณยาย กล่าวขอบคุณทีมจิตอาสา "เวสป้า"
  ที่มาร่วมทำกิจกรรม และบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับคุณยาย

  B04-310361
 • ทีมจิตอาสา"เวสป้า" และคุณยายสุทธาวาส
  ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


  B05-310361
 • เจ้าหน้าที่สุทธาวาส นำทีมจิตอาสา
  เต้นประกอบเพลงกันอย่างสนุกสนาน


  C01-310361
 • ตัวแทนคุณยายสุทธาวาส กล่าวขอบคุณทีมศิลเสมอ
  และทีมเบื่ออารมณ์ตุ๊ด ที่มามอบความสุขให้กับคุณยาย

  C02-310361
 • น้องๆ ทีมศิลเสมอช่วยป้อนอาหารคุณยาย

  C03-310361
 • ทีมศิลเสมอ และทีมเบื่ออารมณ์ตุ๊ด
  ถ่ายรูปร่วมกับคุณยาย และทีมสุทธาวาสเป็นที่ระลึก


  C04-310361
 • ทีมสุทธาวาส ร่วมพูดคุย และให้ข้อมูลของ
  บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ แก่ชมรมผู้สูงอายุ เขตหนองจอก


  D01-310361
 • ทีมสุทธาวาส นำตัวแทนสมาชิกผู้สูงอายุ
  เขตหนองจอก ทำท่าประกอบเพลง "จิ้งจก"


  D02-310361
 • ตัวแทนสมาชิกผู้สูงอายุ เขตหนองจอกได้รับรางวัล
  เป็นพวงกุญแจองุ่น โดยฝีมือคุณยายสุทธาวาส
  หลังจากที่ร่วมกิจกรรมกับทีมสุทธาวาส

  D03-310361
 • ทีมสุทธาวาส รำวงศ์ดาวร์พระศุกร์
  ร่วมกันกับสมาชิกผู้สูงอายุ เขตหนองจอก


  D04-310361
 • กลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร
  วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  นำคุณยาย เพ้นท์กระเป๋าผ้าด้วยผลไม้


  E01-310361
 • คุณยายโชว์ผลงานการเพ้นท์
  ผ้าในโครงการศิลปบำบัดของตนเอง


  E02-310361
 • นพ.ณรงค์ฤทธิ์  มัศยาอานนท์ รอง ผอ.รพ.รามาธิบดี
  นำทีมจิตอาสา รพ.รามาธิบดี มาเยี่ยมชม
  และรีบฟังข้อมูล บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ


  F01-310361
 • จิตอาสา รพ.รามาธิบดี มอบขนมให้คุณยายสุทธาวาส

  F02-310361
 • คุณยายสุทธาวาส มอบผักสวนครัวให้
  นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ และกลุ่มจิตอาสา รพ.รามาธิบดี


  F03-310361
 • กลุ่มจิตอาสา รพ.รามาธิบดี นำโดย นพ.ณรงค์ฤทธิ์
  รอง ผอ.รพ.รามาธิบดี ถ่ายรูปร่วมกับคุณยาย
  และเจ้าหน้าที่สุทธาวาส เป็นที่ระลึก


  F04-310361

ภาพกิจกรรม เดือน เมษายน 2561 (45 ภาพ)

 • ทีมจิตอาสาศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัย ร่วมกันเล่าประวัติ
  นางสงกรานต์ทั้ง 7 วัน พร้อมให้คุณยายดูภาพประกอบ

  A01-300461
 • คุณยายสุทธาวาส ร่วมรำวงกับ
  ทีมจิตอาสาศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัย


  A02-300461
 • ตัวแทนคุณยายสุทธาวาส ร้องเพลงให้จิตอาสาฟัง

  A03-300461
 • ทีมจิตอาสา รดน้ำและขอพรคุณยาย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

  A04-300461
 • คุณยายมอบดอกอัญชันอบแห้ง แทนคำขอบคุณให้แก่คุณนวลทิพย์
  ผู้นำทีมจิตอาสาศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัย


  A06-300461
 • แม่ชีนาโน และคุณแดงจิตอาสา
  มาพูดคุยให้กำลังใจคุณยายในการทำความดี

  B01-300461
 • แม่ชีสวมกอดให้กำลังใจคุณยาย
  ระหว่างที่คุณยาย และคุณแดง จิตอาสา ร้องเพลง "การให้"


  B02-310461
 • นิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว. องครักษ์
  ให้ความรู้สุขภาพกับคุณยายสุทธาวาส


  C01-300461
 • นิสิตคณะกายภาพบำบัด สาธิตการออกกำลังกาย 
  สำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม 


  C02-300461
 • นิสิตคณะกายภาพบำบัด รดน้ำขอพร คุณยายเนื่องในวันสงกรานต์

  C03-300461
 • คุณยายสุทธาวาส และนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว.องครักษ์
  ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


  C04-300461
 • นิสิตพยาบาล มศว.องครักษ์
  ทำกิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ ร่วมกับคุณยายสุทธาวาส


  D01-300461
 • คุณยายสุทธาวาส และนิสิตพยาบาล มศว.องครักษ์
  ฟังธรรมะบรรยาย ร่วมกันที่ วาสนะศาลา


  D02-300461
 • เนื่องในโอกาศวันสงกรานต์ วันครอบครัว
  นิสิตพยาบาล จึงร่วมกันรดน้ำขอพรจากคุณยาย

  D03-300461
 • คุณยายสุทธาวาส เชิญชวนปลัดอำเภอองครักษ์ รำวงร่วมกัน

  D04-300461
 • คณาจารย์ และกลุ่มนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มศว.องครักษ์
  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันกับคุณยายสุทธาวาส


  D05-300461
 • นิสิตคณะพลศึกษา เอกสุขศึกษา มศว.องครักษ์ แบ่งปันความรู้
  เกี่ยวกับ "การล้างมือ" ให้กับคุณยายสุทธาวาส
  E01-300461
 • นิสิตคณะพละ เอกสุขศึกษา มศว.องครักษ์ 
  รดน้ำขอพรคุณยาย เนื่องในวันสงกรานต์

  E02-300461
 • คุณยายได้รับ ผ้าเช็ดหน้าเป็นของที่ระลึก
  จากนิสิตคณะพลศึกษา เอกสุขศึกษา มศว.องครักษ์


  E03-300461
 • คุณยาย และเจ้าหน้าที่สุทธาวาส
  ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์


  F01-300461
 • เจ้าหน้าที่สุทธาวาส จัดกิจกรรมสันทนาการ
  "กินเปรี้ยว" ร่วมกับคุณยายสุทธาวาส


  F02-300461
 • เจ้าหน้าที่สุทธาวาส ทำกิจกรรม
  "กอล์ฟคนจน" สร้างความบันเทิงให้คุณยายสุทธาวาส


  F03-300461
 • เจ้าหน้าที่สุทธาวาส อาสาเป็นตัวแทนลูกหลาน
  เลี้ยงอาหารกลางวันคุณยาย


  F04-300461
 • วันครอบครัวปีนี้ เจ้าหน้าที่สุทธาวาสทุกท่าน
  ขอเป็นลูก-หลาน รดน้ำ และขอพร เติมความสุขให้ผู้ใหญ่ภายในบ้าน

  F05-300461
 • คุณยายสุทธาวาสที่อายุน้อย ร่วมรดน้ำขอพร
  คุณยายที่อาวุโสกว่า ให้ความเคารพ
  ดังญาติผู้ใหญ่ภายในบ้าน

  F06-300461
 • ครอบครัวสุทธาวาส ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

  F07-300461
 • กลุ่มจิตอาสา นิสิต ม.รังสิต
  รวมตัวกันจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับคุณยาย


  G01-300461
 • กลุ่มจิตอาสา นิสิต ม.รังสิต ร่วมบริจาคเงินทำบุญ
  สมทบทุนกับทางมูลนิธิบ้านสุทธาวาส

  G02-300461
 • คุณยายกล่าวขอบคุณ และให้พร ที่กลุ่มจิตอาสา นิสิต ม.รังสิต
  ทุกท่านที่เข้ามามอบความสุข ให้กับคุณยาย

  G03-300461
 • คุณยายสุทธาวาส  และกลุ่มจิตอาสา
  นิสิต ม.รังสิต ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

  G04-300461
 • ทีมสุทธาวาสให้ความรู้เรื่อง "การออกกำลังสมอง"
  พร้อมทั้งให้ทำท่าไปพร้อม ๆ กัน


  H02-300461
 • ผู้สูงอายุ ศบส.17 ประชานิเวศน์
  ร่วมกันทำท่าประกอบเพลงกับทีมสุทธาวาส


  H03-300461
 • ผู้สูงอายุ ศบส.17 ประชานิเวศน์
  ร่วมกันทำหัตถกรรมร้อยลูกปัด เป็นพวงกุญแจรูปดาว


  H04-300461
 • ทีมสุทธาวาส และผู้สูงอายุ ศบส.17 ประชานิเวศน์
  ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกกับทีมสุทธาวาส

  H05-300461
 • อาจารย์ณรงชัย และคุณลิซ่า จิตอาสาช่างตัดผม
  ที่เข้ามาให้บริการคุณยาย และเจ้าหน้าที่สุทธาวาส ทุกๆ 2 เดือน

  I01-300461
 • คุณยายสุทธาวาส แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเป็นจิตอาสาให้กับ
  กลุ่มน้องๆ จิตอาสา ชมรม Bridge Clup Thailand 

  J01-300461
 • กลุ่มน้องๆ จิตอาสา ชมรม Bridge Clup Thailand
  เต้นประกอบเพลงให้คุณยายชม
   

  J02-300461
 • น้องๆ และผู้ปกครอง ชมรม Bridge Clup Thailand
  มอบอุปกรณ์ออกกำลังยางยืด
  พร้อมสอนท่าออกกำลังกายง่ายๆ ให้กับคุณยายด้วย

  J03-300461
 • คุณยายสุทธาวาส มอบพวงกุญแจให้กับน้องๆ 
  ชมรม Bridge Clup Thailand เป็นที่ระลึก

  J04-300461
 • คุณยายสุทธาวาส ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
  กับน้องๆ ชมรม Bridge Clup Thailand 

  J05-300461
 • คุณยายสุทธาวาส แต่งหน้าให้น้องๆ
  นิสิต ม.รามคำแหง ในกิจกรรมสันทนาการ


  K01-300461
 • น้องๆ นิสิต ม.รามคำแหง เต้นประกอบเพลงให้กับคุณยายชม

  K02-300461
 • นิสิต ม.รามคำแหงทำพวงมาลัย พร้อมทั้งติดข้อความ
  ให้กำลังใจ เป็นของที่ระลึกให้กับคุณยาย


  K03-300461
 • ตัวแทนคุณยายกล่าวขอบคุณ
  และให้พรกับน้องๆ นิสิต ม.รามคำแหง


  K04-300461
 • คุณยายสุทธาวาส มอบของที่ระลึก
  เป็นจานกระดาษเปเปอร์มาเช่

  ให้น้องๆ นิสิต ม.รามคำแหง

  K05-300461
 • คุณยายสุทธาวาส และนิสิต ม.รามคำแหง
  ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


  K06-300461

ภาพกิจกรรม เดือน พฤษภาคม 2561 ( 28 ภาพ )

 • ทีม บริษัท บี อาร์ เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
  จัดกิจกรรมสันทนาการ และชวนคุณยายรำวงร่วมกัน

  A01-310561
 • ทีมสุทธาวาส ปะแป้งให้กับทีม บ.BRF
  หนึ่งในคำสั่งของกิจกรรมลูกบอลคำสั่ง

  A02-310561 
 • คุณยายสุทธาวาส กล่าวขอบคุณ และให้พรกับทีม บ.BRF 

  A03-310561
 • ทีม บ.BRF โอบกอดให้กำลังใจคุณยาย
  พร้อมกับรับของที่ระลึก เป็นพวงกุญแจรูปองุ่น

  A04-310561
 • ทีม บ.BRF และคุณยายสุทธาวาส ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

  A05-310561
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ทำกิจกรรมสันทนาการลูกบอลคำสั่ง
  โดยในคำสั่งให้คุณยายเป็นคนทาแป้ง


  B01-310561
 • คุณยายสุทธาวาส ร่วมผูกข้อมือ
  และอวยพรให้แก่ทีม บ.น้ำตาลมิตรผล


  B02-310561
 • คุณยายสุทธาวาส ร้องเพลง "การให้"
  เพื่อแทนคำขอบคุณ แก่ทีม บ.น้ำตาลมิตรผล


  B03-310561
 • คุณยายมอบผัก จากสวนครัวคุณยาย
  ให้เป็นที่ระลึกแก่ทีม บ.น้ำตาลมิตรผล


  B04-310561
 • คุณยายสุทธาวาส มอบกุญแจรูปดาว
  ที่คุณยายตั้งใจร้อยให้แก่พนักงาน บ.น้ำตาลมิตรผล


  B05-310561
 • ทีม บ.น้ำตาลมิตรผล บริจาคตู้น้ำเย็น และสิ่งของอุปโภคบริโภค
  ให้กับคุณยายพร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

  B06-310561
 • ทีมสุทธาวาสชวนผู้สูอายุ เทศบาลนครรังสิต คลอง 2
  ยืด เหยียด กล้ามเนื้อ
  พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้
  การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ


  C01-310561
 • ทีมสุทธาวาสร่วมแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ "ออกกำลังสมอง"
  พร้อมทั้งทำท่าประกอบไปพร้อมๆ กัน

  C02-310561
 • ผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต คลอง 2 ทำท่าออกกำลังสมอง
  โดยขยับนิ้วชี้ประกอบเพลง "ลู ลา เล"


  C03-310561
 • ทีมสุทธาวาสนำผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต
  ทำท่าประกอบเพลง "รำวงดาวพระศุกร์"


  C04-310561
 • คุณยายสุทธาวาส มอบหน้ากาก
  ที่คุณยายทำขึ้นให้กับนักเรียน รร.บ้านคลอง 1


  D01-310561
 • ตัวแทนคุณยายเล่านิทานให้น้องๆ
  รร.บ้านคลอง 1 ฟัง และให้น้องๆ แสดงตามนิทาน

  D02-310561
 • คุณยายสุทธาวาส ชวนน้องๆ เล่นการละเล่นพื้นบ้าน "งูกินหาง"

  D03-310561
 • ทีมสุทธาวาส และคุณยายสุทธาวาส
  ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ 


  D04-310561
 • น้องๆ รร.บ้านคลอง 1 ถ่ายรูปร่วมกับคุณยายสุทธาวาส เป็นที่ระลึก

  D05-310561
 • สมาชิกชมรม ม.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ตั้งใจฟัง
  และซักถามข้อมูล เกี่ยวกับบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

  E01-310561
 • ทีมสุทธาวาส สอนท่าการอบอุ่นร่างกายเบาๆ ให้กับสมาชิกชมรม

  E02-310561
 • สมาชิกชมรมร่วมกันทำท่า
  ออกกำลังสมอง ด้วยการชิมรสชาติ


  E03-310561
 • สมาชิกชมรม ม.รัตนโกสินทร์ 200 ปี
  เต้นตามทีมสุทธาวาส อย่างสนุกสนาน

  E04-310561
 • บรรยากาศกิจกรรมภายในที่ทำการชุมชนมิตรสัมพันธ์
  "ทีมงานสุทธาวาสกำลังให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน"

  F02-310561
 • สมาชิกชมรม ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ร่วมกันขยับออกกำลังกาย
  ตามเสียงเพลงกันอย่างสนุกสนาน

  F03-310561
 • ทีมสุทธาวาสนำผู้สูงอายุ ออกกำลังกาย
  ด้วยการทำท่าประกอบเพลง "กรรไกร ไข่ ผ้าไหม"

  F04-310561

ภาพกิจกรรม เดือน มิถุนายน 2561 ( 37 ภาพ )

 • ทีมสมาคมเวิล์คาร์พ ม.รามคำแหง
  ร่วมกันถ่ายรูปเป็นความทรงจำร่วมกับคุณยายสุทธาวาส

  A01-300661

 • คุณยายสุทธาวาส ร่วมทำกิจกรรมแต่งหน้ากับน้องๆ
  ทีมสมาคมเวิร์ลคาร์พ ม.รามคำแหง


  A02-300661
 • ตัวแทนน้องๆ ทีมสมาคมเวิร์ลคาร์พ ม.รามคำแหง
  โชว์สเต็ปการเต้นประกอบเพลง ให้คุณยายชม

  A03-300661
 • คุณยายสุทธาวาส รับชมการสาธิตศิลปะป้องกันตัวจากน้องๆ
  ทีมสมาคมเวิร์ลคาร์พ ม.รามคำแหง

  A04-300661
 • คุณยายสุทธาวาสร่วมกันร้องเพลง "การให้"
  เพื่อตอบแทนน้ำใจของน้องๆ นักศึกษาในการมาร่วมทำกิจกรรม

  A05-300661
 • คุณนวลทิพย์ และเพื่อนๆ ศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัย
  นำคุณยายทำท่าออกกำลังกายประกอบเพลง "ออเจ้า"


  B01-300661
 • ตัวแทนจิตอาสา ศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัย
  สาธิตการนุ่งผ้าซิ่น แต่ละแบบให้คุณยายชม

  B02-300661
 • คุณยายร่วมรำวงกับทีมจิตอาสา
  ศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัยอย่างสนุกสนาน


  B03-300661
 • ตัวแทนคุณยายสุทธาวาส
  กล่าวคำอวยพรวันเกิดให้กับผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายน
   

  B04-300661
 • ตัวแทนคุณยายสุทธาวาส มอบผักสวนครัวที่ปลูกด้วยใจ
  แทนคำขอบคุณแก่ตัวแทนจิตอาสา ศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัย


  B05-300661
 • คุณยายตั้งใจฟังครูมดแดง (จิตอาสา)
  อธิบายถึงดอกไม้ และใบไม้ที่จะนำมาจัดใส่แจกัน


  C01-300661
 • คุณยายพิจารณาเลือกดอกไม้ที่ชอบ เพื่อนำไปจัดใส่แจกัน
  โดยมีจิตอาสาช่วยพาไปเลือกทีละท่าน

  C02-300661
 • คุณยายร่วมพูดคุยกับจิตอาสา
  ถึงสิ่งที่ได้รับในการจัดดอกไม้ภาวนา


  C03-300661
 • ตัวแทนคุณยายสุทธาวาส
  แสดงความคิดเห็นกับครูมดแดง

  และครูหน่าในการจัดดอกไม้ภาวนา

  C04-300661
 • ครูมดแดงเป็นตัวแทนในการรับของที่ระลึก
  แทนคำขอบคุณจากคุณยายสุทธาวาส

  C05-300661
 • ทีมสุทธาวาส ร่วมทำกิจกรรมแบ่งปัน
  ความรู้กับทีมชมรมผู้สูงอายุสี่พระยา


  D01-300661
 • ตัวแทนผู้สูงอายุในชมรม
  ร่วมสาธิตท่าออกกำลังกายร่วมกับทีมสุทธาวาส


  D02-300661
 • ทีมสุทธาวาสนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุสี่พระยา 
  ทำท่าทางกระตุ้นสมองประกอบเพลงปล่อย

  D03-300661
 • สมาชิกชมรมผู้สูงอายุสี่พระยา ตั้งใจทำที่รองแก้ว
  โดยทีมสุทธาวาสจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ


  D04-300661
 • ทีมครูเอ พูดคุยให้คุณยายผ่อนคลายก่อนทำโยคะ

  E01-300661
 • ทีมครูเอ พูดเกี่ยวกับความสุข ความทุกข์
  และนำมาประยุกต์กับท่าทางเพื่อให้คุณยายจำง่ายขึ้น


  E02-300661
 • จิตอาสาช่วยให้คำแนะนำท่าทาง
  ให้กับคุณยายสุทธาวาสที่มีปัญหาเรื่องการฟังอย่างใกล้ชิด


  E03-300661
 • จิตอาสา "ฟังเป็นบุญ" ให้คุณยาย
  ส่งพลังให้กันผ่านการออกกำลังกาย


  F01-300661
 • ครูดล เกตน์วิมุต ใช้เทคนิค Crytal Singing Bowls
  ในการกระตุ้นพลังชีวิตให้กับคุณยายสุทธาวาส
  พร้อมๆ กับการนวดฝ่าเท้าโดยทีมจิตอาสา


  F02-300661
 • ครูดล เกตน์วิมุต และทีมจิตอาสาฟังเป็นบุญ
  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณยายที่เข้าร่วมโครงการ

  F03-300661
 • คุณยายร่วมพูดคุยกับทีม
  จิตอาสาระหว่างตัดผม


  G01-300661
 • คุณยายมาเรียงคิวรอตัดผมกับจิตอาสา

  G02-300661
 • ระหว่างรอคิวตัดผม คุณยายบางท่าน
  จะคอยช่วยทำความสะอาด เก็บกวาดผมให้จิตอาสา


  G030661
 • ตัวแทนคุณยายมอบพรมเช็ดเท้าที่ทำขึ้นเอง
  ให้กับคุณสมบูรณ์จิตอาสาช่างตัดผม


  G04-300661
 • ทีมฌาปนกิจสงเคราะห์ จังหวัดนครนายก
  กล่าวแสดงความรู้สึกที่มาทำกิจกรรมกับคุณยาย


  H01-300661
 • ตัวแทนคณะฌาปนกิจออกมาร้องเพลงให้คุณยายฟัง

  H02-300661
 • คุณยายมอบถั่วพุ่มม่วง
  จากสวนครัวให้กับทีมฌาปนกิจสงเคราะห์


  H03-300661
 • ทีมฌาปนกิจสงเคราะห์ จังหวัดนครนายก
  มอบสิ่งของ และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


  H04-300661
 • ทีมสุทธาวาสร่วมแบ่งปันความรู้เรื่อง "ออกกำลังสมอง"
  พร้อมทั้งร่วมทำท่าทางประกอบไปพร้อมๆ กัน
  กับสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีฯ

  I01-300661
 • ทีมสุทธาวาส ชวนสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีฯ
  ทำท่าทางประกอบ "เพลง Shape Of You"

  I02-300661
 • สมาชิกสมาคมแพทย์สตรี โชว์ผลงาน
  การพับผ้าขนหนู เป็นกระต่ายของตนเอง


  I03-300661
 • ทีมสุทธาวาสถ่ายภาพร่วมกัน กับสมาชิกสมาคมแพทย์สตรี
  แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

  I04-300661

ภาพกิจกรรม เดือน กรกฎาคม 2561

 • ทีมสุทธาวาส กล่าวต้อนรับทีมผู้สูงอายุ เทศบาลนครรังสิต
  ที่เข้ามาเยี่ยมชม บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

  A01-310761
 • ทีมสุทธาวาส พาผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต
  เดินชม บริเวณสนามหญ้าออกกำลังกาย


  A02-310761
 • ผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต
  ต่างชื่นชมผลงานหัตถกรรม ของคุณยายสุทธาวาส


  A03-310761
 • ทีมผู้สูงอายุ เทศบาลนครรังสิตมอบของที่ระลึก
  แด่ทีมสุทธาวาส และถ่ายภาพร่วมกัน


  A04-310761
 • บ.น้ำตาลมิตรผล จัดกิจกรรมประกวดการแต่งหน้า
  โดยให้คุณยายเป็นผู้แต่งหน้าให้กับตัวแทน บ.น้ำตาลมิตรผล

  F01-310761
 • คุณยายสุทธาวาส ถ่ายภาพร่วมกับ
  นายแบบที่ตนแต่งหน้าให้เป็นที่ระลึก


  F02-310761
 • ตัวแทนคุณยายร่วมคล้องพวงมาลัย
  แด่ผลงานการแต่งหน้าที่ชื่นชอบมากที่สุด


  F03-310761
 • ตัวแทนคุณยายมอบของที่ระลึก เป็นเปเปอร์มาเช่
  ที่คุณยายทำขึ้นเองให้แก่ตัวแทน บ.น้ำตาลมิตรผล


  F04-310761
 • คุณยายมอบพวงกุญแจ แทนคำขอบคุณ
  แก่สมาชิก บ.น้ำตาลมิตรผล ทุกท่าน


  F05-310761
 • คุณยาย และสมาชิก บ.น้ำตาลมิตรผล จำกัด
  ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

  F06-310761
 • คุณยายสุทธาวาส ร่วมกันทำหมอนหลอด
  เพื่อมอบให้ผู้ป่วยร่วมกับกลุ่มจิตอาสา I SEE YOU อย่างตั้งใจ


  H01-310761
 • จิตอาสาทีม I SEE YOU ช่วยดูแลคุณยาย
  ในการปักปอกหมอนอย่างใกล้ชิด


  H02-310761
 • คุณยายโชว์หมอนหลอด ที่เกิดจากความตั้งใจ
  เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยติดเตียงได้ใช้งาน


  H03-310761
 • กลุ่มจิตอาสา I SEE YOU นำทีมโดยคุณหน่อย
  และครูชัย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับคุณยายสุทธาวาส

  H04-310761
 • จิตอาสาครูเอ มาร่วมแบ่งปันความสุข ผ่านกิจกรรม "โยคะภาวนา"

  I001-310761
 • ครูเอใช้หลักการ ที่คุณยายสุทธาวาสเข้าใจง่ายๆ แบ่งปันท่าโยคะ 
  และร่วมทำท่าทางประกอบกันอย่างพร้อมเพียง
   
  I002-310761
 • คุณยายร่วมกันตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา
  รอบวาสนะศาลาบ้านสุทธาวาสฯ


  K01-310761
 • คุณยายและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา
  และผ้าอาบน้ำฝน ให้แก่เจ้าอาวาส วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม

  K02-310761
 • คุณยายร่วมกันให้อาหารปลาหลังทำบุญ
  ที่วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม


  K03-310761
 • ขอบพระคุณ ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สระบุรี
  ที่ให้โอกาสทีมสุทธาวาสไปร่วมแบ่งปันความรู้
  ในหัวข้อ " การออกกำลังสมอง "

  C01-310761
 • สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ร่วมทำท่าออกกำลังสมองง่ายๆ
  โดยการสมมติเหตุการณ์ว่าได้บีบมะนาวเข้าปาก
  และแสดงอาการออกมาทางสีหน้า


  C02-310761
 • ทีมสุทธาวาส มีโอกาสได้ไปแบ่งปันความรู้
  แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุอภัยภูเบศ 


  D01-310761
 • สมาชิกชมรมผู้สูงอายุอภัยภูเบศ ต่างให้ความสนใจ
  เกี่ยวกับการออกกำลังกายสมอง
  พร้อมทั้งร่วมออกกำลังกายสมอง
  โดยการแสดงอารมณ์ผ่านทางสีหน้ากันอย่างพร้อมเพียง


  D02-310761
 • สมาชิกชมรมผู้สูงอายุอภัยภูเบศ
  โชว์ผลงานการพับผ้าขนหนูเป็นรูปกระต่าย
  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้สมองได้ออกกำลัง

  D03-310761

ภาพกิจกรรม เดือน สิงหาคม 2561

 • ครอบครัวจิรกิติ และครอบครัวทองไทย
   มาเยี่ยมคุณยายสุทธาวาส ร่วมพูดคุย และนำอาหารกลางวัน
  มาเยี่ยมคุณยาย

  A01-310861
 • สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศ
  กล่าวแนะนำชมรมให้คุณยายสุทธาวาสรู้จัก

  D01-310861
 • ประธานชมรมผู้สูงอายุ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศ
  เป็นจิตอาสาช่วยเข็นคุณยายกลับเรือนนอน

  D02-310861
 • ตัวแทนคุณยายสุทธาวาส มอบพวงกุญแจลูกปัดรูปองุ่น
  ที่คุณยายตั้งใจทำขึ้น พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
  ร่วมกับทีมกรรมการชมรมผู้สูงอายุ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศน์

  D03-310861
 • คุณยายสุทธาวาส เสริมสวยเปลี่ยนทรงผมใหม่
  ต้อนรับวันแม่ โดยจิตอาสาคุณสมบูรณ์


  E01-310861
 • จิตอาสาทีมคุณแดง ร่วมทำกิจกรรม
  กระตุ้นสมองประกอบเพลงปล่อย


  G01-310861

 • คุณยายสุทธาวาส ร้องเพลงการให้ แทนคำขอบคุณแก่จิตอาสา

  G02-310861
 • จิตอาสาเลี้ยงอาหารคุณยาย
  พร้อมทั้งพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุกดิบ


  G03-310861
 • คุณยายสุทธาวาส และจิตอาสา
  ทีมคุณแดงถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


  G04-310861
 • คุณยายประจำฐานระบายสี
  น้องๆ นักเรียน รร.ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ ระบายสีกันอย่างตั้งใจ


  H02-310861
 • คุณยายประจำฐานลูกเทพ ช่วยสอนน้องๆ
  นักเรียนทำมงกุฏ โดยมีพี่ที่โตกว่าช่วยน้อง

  H01-310861

 • ก่อนกลับน้องๆ เป็นจิตอาสาช่วยเข็นคุณยายกลับเรือน

  H03-310861
 • คุณยายร่วมลุ้นน้องในฐานเปตองกระดาษ

  H04-310861
 • คุณยายช่วยสอนและให้กำลังใจน้องๆ
  นักเรียนในการทำมงกุฏ ด้วยความรัก และเอ็นดู


  H05-310861
 • น้องๆ มีความตื่นเต้นในฐาน " ล้วงหนูหน่อย "
  คุณยายสุทธาวาสร่วมเชียร์ และให้กำลังใจ


  H06-310861
 • ฐานเตะฟุตบอล น้องๆ สนุกสนาน
  คุณยายร่วมเป็นกรรมการและเชียร์น้องๆ


  H07-310861
 • คุณยายร่วมแต่งหน้าน้องๆ หลังจากเล่นฟุตบอลเสร็จ

  H08-310861
 • น้องๆ ทำท่าประกอบเพลง จิ้งจกให้คุณยายชม

  H09-310861
 • คุณยายเป็นเชียร์หลีดเดอร์ที่ช่วยกันส่งเสียงเชียร์น้องๆ
  เตะฟุตบอลกันอย่างสนุกสนาน


  H10-310861
 • ผู้อำนวยการ คุณครู และน้องๆ รร.ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
  ถ่ายภาพร่วมกันกับคุณยายสุทธาวาส


  H11-310861
 • ทีมสุทธาวาสร่วมแบ่งปันความรู้ กับชมรมผู้สูงอายุ
  ศูนย์บริการสารธารณสุข 56 ทับเจริญ


  I01-310861
 • ทีมสุทธาวาส เชิญชวน ชมรมผู้สูงอายุ ศบส.56
  ทำกิจกรรมกระตุ้นสมอง

   ในเพลง " กรรไกร ไข่ ผ้าไหม "

  I02-310861
 • สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ศบส.56 ตั้งใจทำหัตกรรม
  พับผ้าขนหนูเป็นรูปกระต่าย


  I03-310861
 • สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ศบส.56 โชว์ผลงานการพับกระต่าย
  และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


  I04-310861
 • คณะอาจารย์ และน้องๆ วิทยาลัยเทคโนวีรพัฒน์ นครนายก มามอบความอบอุ่น
  เล่นดนตรีและร้องเพลงวันแม่ ให้กับคุณยายสุทธาวาสเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  J01-310861
 • น้องๆ วิทยาลัยเทคโนวีรพัฒน์ มอบของขวัญ
  และต้นมะลิให้กับคุณยายสุทธาวาส


  J02-310861
 • คุณยายโอบกอดน้อง พร้อมกับให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

  J03-310861
 • น้องๆ กราบขอบพระคุณ คุณยายที่ให้โอวาท 

  J04-310861
 • คุณยายสุทธาวาส ถ่ายภาพร่วมกันกับคณะอาจารย์
  และน้องๆ วิทยาลัยเทคโนวีรพัฒน์ 

  J05-310861
 • มูลนิธิบ้านสุทธาวาส มอบทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน ให้กับนิสิต
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาชีวการแพทย์ มศว.องครักษ์

  K01-310861
 • ตัวแทนมูลนิธิบ้านสุทธาวาส ให้โอวาทแก่นิสิตทุน
  พร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


  K02-310861
 • ครูโกโก้ กกกร  เบญจาธิกุล จิตอาสาสอนแต่งหน้าภาวณา
  ให้กับทีมสุทธาวาส เพื่อเพิ่มความสุขใจ
  และสีสันในการทำงานดูแลผู้สูงอายุ

  L01-310861
 • หลังจากได้เทคนิคจากครูโก้
  ทีมสุทธาวาสทุกคนก็ลองทำอย่างตั้งใจ

  L02-310861
 • ทีมสุทธาวาส ได้เรียนรู้การเลือกใช้เครื่องสำอาง
  และเทคนิคในการเลือกซื้อให้เหมาะกับตนเอง

  L03-310861
 • ครูโกโก้กล่าวว่า "เมื่อเราดูแลหน้านอกดีแล้ว
  อย่าลืมที่จะดูแลหน้าใน ก่อนที่จะแสดงออกมาทางการ "ชักสีหน้า"
  จนเกิดการสะท้อนกลับที่ไม่ดีต่อผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเรา
  คนจะสวย ควรสวยจากภายใน และดูแลหน้านอกให้ดูดีไปพร้อมๆกันค่ะ 
  ทีมสุทธาวาส และครูโกโก้ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน


  L04-310861

ภาพกิจกรรม เดือนกันยายน 2561

 • มูลนิธิบ้านสุทธาวาส มอบทุนการศึกษา ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี
  แต่อยากจน คณะพละศึกษา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จำนวน  9 ทุน


  A01-310961
 • คุณยายสุทธาวาส ร่วมแต่งหน้าในกิจกรรมลูกบอลคำสั่ง
  กับทีม บ.น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  B01-310961
 • คุณยายสุทธาวาส นำทีม บ.น้ำตาลมิตร จำกัด รำวงร่วมกัน 

  B02-310961
 • ทีม บ.น้ำตาลมิตรผล โอบกอดให้กำลังใจคุณยายสุทธาวาส

  B03-310961
 • ทีม บ.น้ำตาลมิตรผล จองเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน
  พร้อมทั้งช่วยป้อนข้าวให้กับคุณยายที่มีภาวะสมองเสื่อม

  B04-310961
 • ขอขอบพระคุณ ทีม บ.น้ำตาลมิตรผล จำกัด ที่ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค
  บริโภคให้กับคุณยายสุทธาวาส และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

  B05-310961
 • ทีมนิสิตปริญญาโท นิด้า ร่วมพูดคุย
  สร้างกำลังใจให้ กับคุณยายสุทธาวาส


  C01-310961
 • ทีมนิสิต ปริญญาโท นิด้า นำอาหาร
  มาเสริมให้กับคุณยายสุทธาวาสทานในมื้อกลางวัน


  C02-310961
 • คุณยาย และทีมสุทธาวาส มอบลูกหม่อนจากสวนครัวคุณยาย
  แทนคำขอบคุณ ให้กับทีมนิสิตปริญญาโท นิด้า
  ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้


  C03-310961
 • จิตอาสาทีมครูดล "ฟังเป็นบุญ รุ่นที่ 2"
  ร่วมบริจาค "ตุ๊กตาล้มแล้วลุก" ให้กับคุณยาย และทีมสุทธาวาส

  D01-310961
 • คุณยายสุทธาวาส ต่างชื่นชม และชอบในความน่ารักของตุ๊กตา

  D02-310961
 • คุณยายสุทธาวาสใช้ตุ๊กตาล้มแล้วลุก ที่ได้รับจากจิตอาสา
  มานวดหลังให้เพื่อนสลับกันไปมา 
  ด้วยใบหน้าอิ่มเอม และมีความสุข

  D3-310961
 • คุณยายสุทธาวาส ชมการแสดงรำไทย ของน้องๆ
  จาก ร.ร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย


  F01-310961
 • คุณยายต่างชื่นชม น้องๆ นักเรียน ร.ร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย
  ที่มาร่วมร้องเพลงประสานเสียงให้ฟัง 


  F02-310961
 • ตัวแทนคุณยายสุทธาวาส สอนน้องๆ
  ร้องเพลงประสานเสียง "เพลง จระเข้" เป็นภาษาฝรั่งเศษ


  F03-310961
 • น้องๆ รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย
  โอบกอด พูดคุย ให้กำลังใจคุณยายสุทธาวาส 

  F04-310961
 • คุณยายสุทธาวาสสอนพับกุหลาบจากใบเตย
  ให้กับน้องๆ นักเรียน และผู้ปกครอง

  F055-310961

 • น้องๆ ร.ร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมทานขนม
  และอาหารกลางวัน กับคุณยายสุทธาวาส


  F066-310961
 • คุณยายสุทธาวาส และน้องๆ นักเรียน ร.ร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย
  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

  ขอขอบคุณน้องๆ ที่มามอบความสุขให้กับคุณยาย

  F07-310961
 • ทีมสุทธาวาส ร่วมออกบูธกิจกรรม
  ในงานอัลไซเมอร์โลก 2561
  ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2561 ณ รพ.ศิริราช


  G01-310961
 • ทีมสุทธาวาส ร่วมออกบูธกิจกรรม
  ในงานอัลไซเมอร์โลก 2561 
  ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2561 ณ รพ.ศิริราช

  G02-310961

  กิจกรรมสลับไม้ไอติม
 • ทีมสุทธาวาส ร่วมออกบูธกิจกรรม
  ในงานอัลไซเมอร์โลก 2561 
  ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2561 ณ รพ.ศิริราช

  G03-310961
  กิจกรรมสลับตัวอักษร
 • ทีมสุทธาวาส ร่วมออกบูธกิจกรรม
  ในงานอัลไซเมอร์โลก 2561 
  ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2561 ณ รพ.ศิริราช

  G04-310961
  กิจกรรมไขรหัสปริศนา
 • ทีมสุทธาวาส ร่วมออกบูธกิจกรรม
  ในงานอัลไซเมอร์โลก 2561 
  ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2561 ณ รพ.ศิริราช

  G055-310961
 • ขอขอบพระคุณครอบครัวคุณยุวดี
  ที่จองเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน
  และนำไอศครีม มาเสริมให้กับคุณยายทาน


  H01-310961
 • ครอบครัวคุณยุวดี ช่วยเสิร์ฟอาหาร
  ให้กับคุณยายเรือนหนองผือ (เรือนคุณยายพึ่งพา)


  H02-310961
 • ครอบครัวคุณยุวดี ถ่ายภาพร่วมกัน
  เป็นที่ระลึก กับคุณยายสุทธาวาส

  H03-310961
 • นิสิตพยาบาล มศว.องครักษ์
  มาเป็นจิตอาสาคอยดูแลคุณยายสุทธาวาส


  I01-310961
 • นิสิตพยาบาล แนะนำท่าการออกกำลังกายสมอง
  ให้กับคุณยายสุทธาวาส


  I02-310961
 • คุณยายร่วมกันทำท่ายืดเยียดปลายเท้า
  ลดอาการลองช้ำในผู้สูงอายุ
  โดยน้องนิสิตจะคอยให้คำแนะนำระหว่างทำท่าต่างๆ


  I03-310961
 • นิสิตพยาบาลสาธิตท่าทางการออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อหลัง
  เน้นการออกกำลังกายบนเตียง 


  I04-310961
 • คูณยายสุทธาวาส และตัวแทนนิสิตพยาบาล
  ร้องเพลงคาราโอเกะร่วมกัน


  I06-310961
 • นิสิตพยาบาล เต้นประกอบเพลงให้คุณยายชม

  I05-310961
 • คุณยายสุทธาวาส สอนน้องๆ นิสิตพยาบาล
  ร้อยพวงกุญแจเป็นรูปดาว พร้อมกับโชว์ผลงานของตน


  I07-310961 2
 • ตัวแทนนิสิตพยาบาล ช่วยป้อนข้าว
  ให้กับคุณยายเรือนหนองผือ (เรือนพึ่งพา)


  I08-310961
 • นิสิตพยาบาล ทำหัตถกรรม
  ระบายสีกระดาษปั้น ร่วมกับคุณยายสุทธาวาส


  I09-310961
 • คุณยายสุทธาวาส และนิสิตพยาบาล
  ทำหัตกรรมเป็นที่รองแก้วจากเศษผ้าร่วมกัน


  I10-310961
 • คุณยายสุทธาวาส และนิสิตพยาบาล มศว.องครักษ์
  ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


  I11-310961
 • ขอบพระคุณทีมคุณสมจิตต์ ที่นำอาหาร
  และขนมหวานมาเสริม ในมื้อกลางวันให้กับคุณยายสุทธาวาส


  J01-310961
 • คุณยายสุทธาวาส สวดมนต์ให้พร
  แก่ทีมคุณสมจิตต์ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้


  J02-310961
 • คุณยาย และทีมสุทธาวาส
  ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก กับทีมคุณสมจิตต์


  J03-310961

ภาพกิจกรรม เดือนตุลาคม 2561

 • มูลนิธิบ้านสุทธาวาส ได้รับมอบเกียรติบัตร
  ในฐานะเป็นหน่วยงานดีเด่นที่ทำประโยชน์ให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

  Nuse 2
 • มูลนิธิบ้านสุทธาวาส มอบทุนการศึกษา
  ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี แต่ยากจน 
  คณะพยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จำนวน 14 ทุน


  Nuse 1
 • มูลนิธิบ้านสุทธาวาส มอบทุนการศึกษา 
  ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี แต่ยากจน 
  คณะกายภาพบำบัด 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จำนวน 3 ทุน


  3
 • ทีมคุณประภา ร่วมจองเลี้ยงอาหารกลางวันคุณยายสุทธาวาส

  A01
 • สมาชิกจุดรำมวย เต้าเต๋อซิ่นซี
  แบ่งปันท่าทางการออกกำลังกาย
  ให้แก่คุณยายสุทธาวาส 

  A02
 • คุณยายสุทธาวาส และทีมคุณประภาถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

  A03
 • นิสิตคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์
  มาประเมินสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่คุณยายสุทธาวาส 


  B01
 • นิสิตคณะกายภาพบำบัด ชวนคุณยายสุทธาวาส
  ออกกำลังกายบนเก้าอี้ โดยจะช่วยแบ่งสมาชิกในทีม
  ดูแลคุณยายอย่างใกล้ชิด

  B03
 • นิสิตคณะกายภาพบำบัด จัดกิจกรรมสันทนาการสนุกๆ
  สร้างความเพลิดเพลินให้กับคุณยาย


  B04
 • นิสิตคณะกายภาพบำบัด คุณยายและทีมสุทธาวาส
  ภาพถ่ายร่วมกันเป็นที่ระลึก


  B05
 • คุณยายสุทธาวาส ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด
  ของครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต และมอบพวงมาลัย
  ฝีมือการร้อยจากคุณยายเองให้เป็นของขวัญ

  C01
 • คุณยายมอบกลอนอวยพรวันเกิด ที่คุณยายแต่งขึ้นเอง
  แทนความรู้สึกดีๆ ที่คุณยายมีให้ต่อครูดล


  C02
 • คุณยายและทีมสุทธาวาส ขอขอบพระคุณทีมจิตอาสา "ฟังเป็นบุญ"
  ที่ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันคุณยายสุทธาวาส

  C03
 • งานวิจัย " ผศ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนพล"
  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ทีมนิสิต ป.โท ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีบำบัด)
  " ผลการจัดกิจกรรมทางดนตรี ที่มีต่อความรู้สึกของผู้สูงอายุ"

  D01
  คุณยายทำท่าประกอบเพลงตามเสียงดนตรี


 • งานวิจัย " ผศ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนพล"
  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ทีมนิสิต ป.โท ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีบำบัด)
  " ผลการจัดกิจกรรมทางดนตรี ที่มีต่อความรู้สึกของผู้สูงอายุ"

  D02
 • งานวิจัย " ผศ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนพล"
  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ทีมนิสิต ป.โท ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีบำบัด)
  " ผลการจัดกิจกรรมทางดนตรี ที่มีต่อความรู้สึกของผู้สูงอายุ"

  D03
  คุณยายให้จังหวะ แก่นักร้องด้วยไข่ ที่ให้เสียงคล้ายๆ แซก
 • งานวิจัย " ผศ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนพล"
  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ทีมนิสิต ป.โท ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีบำบัด)
  " ผลการจัดกิจกรรมทางดนตรี ที่มีต่อความรู้สึกของผู้สูงอายุ"

  DD01
  ทีมจิตอาสา มอบของว่างเป็นกำลังใจให้กับคุณยาย
 • งานวิจัย " ผศ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนพล"
  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ทีมนิสิต ป.โท ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีบำบัด)
  " ผลการจัดกิจกรรมทางดนตรี ที่มีต่อความรู้สึกของผู้สูงอายุ"

  DD02
  คุณยายสุทธาวาส มอบเปเปอร์มาเช่ ที่คุณยายทำเอง
  มอบให้เป็นที่ระลึก
 • งานวิจัย " ผศ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนพล"
  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ทีมนิสิต ป.โท ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีบำบัด)
  " ผลการจัดกิจกรรมทางดนตรี ที่มีต่อความรู้สึกของผู้สูงอายุ"

  DD03
  คุณยายร้องเพลง ร่วมกับทีมวิจัย

 • งานวิจัย " ผศ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนพล"
  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ทีมนิสิต ป.โท ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีบำบัด)
  " ผลการจัดกิจกรรมทางดนตรี ที่มีต่อความรู้สึกของผู้สูงอายุ"

  DD04
  ออกกำลังกายยางยืด ตามจังหวะของดนตรี

 • งานวิจัย " ผศ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนพล"
  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ทีมนิสิต ป.โท ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีบำบัด)
  " ผลการจัดกิจกรรมทางดนตรี ที่มีต่อความรู้สึกของผู้สูงอายุ"

  DD05
  คุณยาย และทีมสุทธาวาส ร่วมเต้นรำกับทีมวิจัย

 • ช่างตัดผม คุณสมบูรณ์ และลูกชาย
  จิตอาสาตัดผมประจำของคุณยายสุทธาวาส
  มาร่วมแปลงโฉมคุณยายอีกครั้ง


  E01
 • คุณยายสุทธาวาส ท่านไหนที่อยากเปลี่ยนทรงผม
  จะมารอเข้าคิวกันอย่างหนาแน่น

  E02
 • จิตอาสาทีมวัฒนา นำนักร้องและนักดนตรีวงสุนทราภรณ์
  มามอบบทเพลงไพเราะให้คุณยายฟัง
  พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับคุณยายทุกท่านด้วย

  F01
 • คุณยายร่วมทักทายทีมนักร้องวงสุนทราภรณ์

  F02
 • จิตอาสา ชวนคุณยายรำวงร่วมกัน
  ทั้งคุณยายที่นั่งวิวแชร์และคุณยายที่สามารถเดินได้
  โดยจะคอยดูแลอยู่ข้างๆ

  F0333
 • จิตอาสาทีมวัฒนา วงสุนทราภรณ์ และคุณยายสุทธาวาส
  ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


  F04444
 • น้องๆ จิตอาสา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
  เอกการท่องเที่ยวและการโรงแรม มศว.องครักษ์
  เข้ามาร่วมบริจาคสิ่งของ และร่วมพูดคุยกับคุณยาย


  G01
 • นิสิตจิตอาสา คณะพยาบาลศาสตร์ มศว.องครักษ์
  มาเป็นจิตอาสา อ่านหนังสือพิมพ์ และร่วมพูดคุยกับคุณยาย

  H01
 • นิสิตจิตอาสาคณะพยาบาลศาสตร์
  ชวนคุณยายทำกิจกรรมกระตุ้นสมอง


  H02
 • นิสิตจิตอาสา ช่วยนวดเท้าผ่อนคลายให้คุณยายสุทธาวาส

  H03
 • คุณยายร่วมทำกิจกรรมกระตุ้นสมองกับน้องๆ
  นิสิตจิตอาสาคณะพยาบาลศาสตร์


  H04
 • นิสิตจิตอาสา แบ่งปันการทำตุ๊กตาการบูร 
  จากถุงเท้าให้กับคุณยายสุทธาวาส


  H05
 • คุณยายโชว์ผลงาน ตุ๊กตาการบูร จากถุงเท้าที่คุณยายทำเอง

  H06
 • คุณยายสุทธาวาส แบ่งปันการทำพวงกุญแจ
  ลูกปัดรูปดาว แก่นิสิตจิตอาสา


  H07
 • ทีมจิตอาสา ฟังเป็นบุญ รุ่นที่ 3
  มอบถุงผ้าปักด้วยมือให้กับคุณยายสุทธาวาส


  I01
 • ทีมสุทธาวาส และทีมจิตอาสา ฟังเป็นบุญ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
  พร้อมกับสิ่งของที่นำมามอบให้กับคุณยาย

  I03

ภาพกิจกรรม เดือน พฤศจิกายน 2561

 • งานวิจัย " ผศ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนพล"
  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ทีมนิสิต ป.โท ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีบำบัด)
  " ผลการจัดกิจกรรมทางดนตรี ที่มีต่อความรู้สึกของผู้สูงอายุ"

  A01-301161
  คุณยายออกกำลังกายด้วยยางยืด ตามจังหวะเพลง
 • งานวิจัย " ผศ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนพล"
  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ทีมนิสิต ป.โท ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีบำบัด)
  " ผลการจัดกิจกรรมทางดนตรี ที่มีต่อความรู้สึกของผู้สูงอายุ"

  A02-301161
  คุณยายสัมผัสร่างกาย ตามจังหวะเพลง
 • งานวิจัย " ผศ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนพล"
  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ทีมนิสิต ป.โท ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีบำบัด)
  " ผลการจัดกิจกรรมทางดนตรี ที่มีต่อความรู้สึกของผู้สูงอายุ"
  A03-301161

  คุณยายโบกมือ ขยับร่างกาย ตามจังหวะเพลง
 • งานวิจัย " ผศ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนพล"
  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ทีมนิสิต ป.โท ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีบำบัด)
  " ผลการจัดกิจกรรมทางดนตรี ที่มีต่อความรู้สึกของผู้สูงอายุ"

  A04-301161

  ทีมวิจัยชวนคุณยายเคาะแก้ว ให้เกิดเสียง 
  โดยใช้การเคาะในรูปแบบที่ง่ายสำหรับผู้สูงอายุ
 • งานวิจัย " ผศ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนพล"
  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ทีมนิสิต ป.โท ดนตรีศึกษา (วิชาดนตรีบำบัด)
  " ผลการจัดกิจกรรมทางดนตรี ที่มีต่อความรู้สึกของผู้สูงอายุ"

  A05-301161
  ตัวแทนคุณยายเต้นรำร่วมกับทีมวิจัย
 • ขอขอบพระคุณทีม Check Point Station ที่เลี้ยงอาหารกลางวัน 
  และอาหารว่างคุณยายสุทธาวาส

  B01-301161
 • ทีม Check Point Station บริจาคเงิน สิ่งของอุปโภคบริโภค 
  และถ่ายภาพร่วมกันกับทีมสุทธาวาสเป็นที่ระลึก

  B02-301161
 • ขอขอบพระคุณ ทีม บริษัท สเตป โซลูชั่นส์ จำกัด 
  ที่ร่วมจองเลี้ยงอาหารกลางวันคุณยาย 

  C01-301161
 •  ทีม บริษัท สเตป โซลูชั่นส์ จำกัด 
  ร่วมบริจาคเงินให้กับคุณยายทุกท่าน

  C02-301161
 • ทีมสุทธาวาส และคุณยาย ถ่ายภาพร่วมกัน 
  กับทีม บริษัท สเตป โซลูชั่นส์ จำกัด 

  C03-301161
 • นิสิตจิตอาสาคณะพยาบาลศาสตร์ มศว.องครักษ์ 
  นวดเท้าผ่อนคลายให้กับคุณยายสุทธาวาส

  D01-301161
 • น้องนิสิตพยาบาล ช่วยเข็นคุณยายกลับเรือนนอน

  D02-301161
 • คุณยายแบ่งปันขั้นตอนการทำพวงกุญแจรูปดาว
  ให้กับน้องๆ นิสิตพยาบาล

  D03-301161
 • คุณยายชวนน้องนิสิตพยาบาลเก็บผัก 

  D04-301161
 • น้องนิสิตพยาบาล ชวนคุณยายผ่อนคลาย 
  ด้วยการเต้นรำตามจังหวะเพลง

  D05-301161
 • ครอบครัวคุณวิรัตน์ ไม้หอม บริจาคน้ำแร่ จำนวน 300 ขวด 
  และมอบเงินสมทบทุน ให้กับบ้านสุทธาวาสด้วย
  คุณยายมอบพวงกุญแจ แทนคำขอบคุณ


  E01-301161
 • คุณยายสุทธาวาส ถ่ายภาพร่วมกันกับ
  ครอบครัวคุณวิรัตน์ ไม้หอม เป็นที่ระลึก

  E02-301161
 • นักเรียน ม.3 จากโรงเรียนมาลาสวรรค์ จัดการแสดง
  สร้างความเพลิดเพลินให้กับคุณยายสุทธาวาสชม

  F01-301161
 • น้องนักเรียน รร.มาลาสวรรค์ เป็นจิตอาสา
  ช่วยเข็นคุณยายกลับเรือนนอน


  F02-301161
 • คุณยายมอบพวงกุญแจให้เป็นที่ระลึก
  กับน้องๆ นักเรียน รร.มาลาสวรรค์

  F03-301161
 • คุณยายสุทธาวาส ให้โอวาทกับน้องๆ รร.มาลาสวรรค์

  F04-301161
 • คุณยายสุทธาวาส ถ่ายภาพร่วมกันกับนักเรียน
  โรงเรียนมาลาสวรรค์ เป็นที่ระลึก

  F05-301161
 • น้อง รร.วัดคลอง 1 ร่วมทำกิจกรรมกับคุณยายสุทธาวาส
  โดยคุณยายจะมีหน้าที่คอยแนะนำกติกาการเล่น และมอบของรางวัล

  G01-301161
 • น้อง รร.วัดคลอง 1 สนุกสนานในฐาน เตะฟุตบอล

  G02-301161
 • คุณยายสุทธาวาส แนะนำขั้นตอนการทำมงกุฎ
  ให้กับน้องๆ รร.วัดคลอง 1 ในฐานมงกุฎ

  G03-301161
 • น้องๆ โชว์ผลงานการทำที่ใส่ดินสอ 
  จากแกนกระดาษทิชชู ในฐาน ผีเสื้อ

  G04-301161
 • ทีมสุทธาวาส เลี้ยงอาหารกลางวันคุณยาย 
  และน้องๆ จาก รร.วัดคลอง 1

  G05-301161
 • คุณยาย และทีมสุทธาวาส ถ่ายภาพร่วมกัน
  กับน้องๆ รร.วัดคลอง 1 เป็นที่ระลึก


  G06-301161
 • แม่ชี จากสถานปฏิบัติธรรม 
  วิวัธธรรม ทุ่งข้าวหอม จังหวัดเชียงใหม่
  มาพูดให้กำลังใจ 
  แก่คุณยายสุทธาวาส


  H01-301161
 • พระวินัย จากพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
  มาแสดงธรรม ให้คุณยายสุทธาวาสได้รับฟัง

  H02-301161
 • พระวินัย จากพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
  มารับบิณทบาตร จากคุณยายสุทธาวาส

  H03-301161
 • ทีมคุณกชกร มาร่วมทำกิจกรรม 
  ร้องเพลงคาราโอเกะ กับคุณยายสุทธาวาส

  I01-301161
 • ทีมคุณกชกร ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันคุณยายสุทธาวาส

  I03-301161
 • ทีมคุณดรุณี ร่วมร้องเพลง 
  และชวนคุณยายร่ายรำประกอบเพลง

  J01-301161
 • ทีมคุณดรุณี ช่วยคุณยายตรวจดูตัวเลข ในกิจกรรมบิงโก

  J02-301161
 • ทีมคุณดรุณี เตรียมขนมจีนซาวน้ำ 
  เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันคุณยาย

  J03-301161
 • คุณยายกล่าวขอบคุณ และสวดมนต์ให้พรแก่ทีมคุณดรุณี

  J04-301161
 • คุณยายมอบพวงกุญแจ แทนคำขอบคุณ 
  ที่ทีมคุณดรุณีนำขนมจีนซาวน้ำ

  J05-301161

ภาพกิจกรรม เดือนธันวาคม 2561

 • นิสิตพยาบาล มศว.องครักษ์ชวนคุณยายทำ ส.ค.ส.
  ปีใหม่ส่งความสุขให้เพื่อนด้วยกัน

  A01
 • นิสิตพยาบาล ช่วยคุณยายที่ไม่สามารถ ทำ ส.ค.ส. ปีใหม่เองได้
  ตกแต่งและเขียนข้อความ

  A02
 • นิสิตพยาบาลช่วยคุณยายตรวจสอบตัวเลขในกิจกรรมบิงโก
  หนึ่งในกิจกรรมที่คุณยายชอบ

  A03
 • คุณยายให้โอวาท และอวยพรปีใหม่แก่น้องนิสิตพยาบาล 


  A04
 • คุณยายและน้องนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์

  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

  A05
 • คุณยายสุทธาวาสร่วมร้องเพลงกับจิตอาสาทีมศิษย์เก่าวัฒนา

  B01
 • จิตอาสาทีมศิษย์เก่าวัฒนา 
  แสดงละครกำเนิดพระเยซูให้คุณยายชม


  B02
 • จิตอาสาแต่งตัวเป็นซานต้าครอส มอบของขวัญให้คุณยาย

  B03
 • นักแสดง และซานต้าครอส
  ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


  B04
 • คุณยายถ่ายภาพร่วมกันกับจิตอาสาทีมศิษย์เก่าวัฒนาเป็นที่ระลึก

  B05
 • ครอบครัวสุทธาวาสทำบุญประจำปีครบรอบ 5 ปี
  ของบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ 
  และร่วมกันสวดมนต์
  เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

  C01
 • ตัวแทนคุณยายถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์

  C02
 • ตัวแทนคุณยายมอบปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์ 

  C03
 • ทีมสุทธาวาสและคุณยายร่วมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
  ให้กับเจ้ากรรมนายเวรและเพื่อนๆ คุณยายที่เสียชีวิต 

  C04
 • ครอบครัวสุทธาวาสถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

  C05
 • หน่วยงานสิทธิประโยชน์ รพ.ศูนย์การแพทย์ + HIACE THAILAND
  ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันคุณยายสุทธาวาส


  D01
 • คุณยายสุทธาวาสมอบพวงกุญแจ
  แทนคำขอบคุณที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันคุณยาย

  D02
 • คุณยายสุทธาวาสและหน่วยงานสิทธิประโยชน์
  รพ. ศูนย์การแพทย์ฯ + HIACE THAILAND
  ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
  D03
 • ทีมคุณอิสราภรณ์และเพื่อน ๆ ร้องเพลง
  สร้างความบันเทิงให้กับคุณยาย


  F01
 • คุณยายส่วนหนึ่งช่วยให้จังหวะด้วยลูกแซกตามจังหวะเพลง

  F02
 • คุณยายมอบพวงกุญแจองุ่นแก่ทีมคุณอิสราภรณ์
  แทนคำขอบคุณที่ร้องเพลงให้คุณยายฟัง


  F03
 • ที่คุณคุณอิสราภรณ์บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค
  พร้อมทั้งถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับคุณยายสุทธาวาส


  F04
 • ท่องเที่ยวประจำปีครั้งที่ 2 ณ ไร้องุ่นจังหวัดสระบุรี

  H01
 • ท่องเที่ยวประจำปีครั้งที่ 2
  ณ ไร้องุ่นจังหวัดสระบุรี


  H02
 • ท่องเที่ยวประจำปีครั้งที่ 2 ณ ไร้องุ่นจังหวัดสระบุรี

  H03
 • ท่องเที่ยวประจำปีครั้งที่ 2 ณ ไร้องุ่นจังหวัดสระบุรี

  H04
 • ท่องเที่ยวประจำปีครั้งที่ 2 ณ ไร้องุ่นจังหวัดสระบุรี

  H06
 • ท่องเที่ยวประจำปีครั้งที่ 2 ณ ไร้องุ่นจังหวัดสระบุรี

  H07
 • ท่องเที่ยวประจำปีครั้งที่ 2 ณ ไร้องุ่นจังหวัดสระบุรี

  H08
 • ท่องเที่ยวประจำปีครั้งที่ 2 ณ ไร้องุ่นจังหวัดสระบุรี

  H09
 • ท่องเที่ยวประจำปีครั้งที่ 2 ณ ไร้องุ่นจังหวัดสระบุรี

  H10
 • ทีมธนาคารกสิกรชวนคุณยายทำกิจกรรมผ่อนคลายสมอง
  ประกอบเพลง "ดอกลั่นทม"

  K01
 • ทีม Abac รุ่น 9 - แป๊ะก๊วยหวานมาร้องเพลงและ
  เล่นดนตรีให้คุณยายฟัง
  โดยคุณยาย

  I01

 • คุณยายร่วมขยับร่างกายตามจังหวะเพลง
  กับทีม Abac รุ่น 9 - แป๊ะก๊วยหวาน


  I02
 • ทีม Abac รุ่น 9 - แป๊ะก๊วยหวานมอบเงินเป็นของขวัญปีใหม่
  ให้กับคุณยายทุกคน

  โดยให้ตัวแทนคุณยายและเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับ

  I03
 • คุณยายร่วมสวดมนต์ให้พร
  ขอบคุณทีม Abac รุ่น 9 - แป๊ะก๊วยหวาน 
  ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้

  I04
 • คุณยายถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
  กับทีม Abac รุ่น 9 - แป๊ะก๊วยหวาน 

  I05
 • นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาชีวการแพทย์
  มศว. องครักษ์จัดกิจกรรมฐานข้อมูล
  ให้คุณได้ออกกำลังกายสมองและกล้ามเนื้อมัดเล็ก

  J01
 • คุณยายได้ร่วมกิจกรรม
  กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
  สาขาวิชาชีวการแพทย์ 
  มศว. องครักษ์

  J02
 • คุณยายช่วยกันต่อจิ๊กซอว์และทายภาพ 
  โดยน้องนิสิตวิศวชีวภาพการแพทย์ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

  J03


 • นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาชีวการแพทย์ มศว.องครักษ์
  ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

  J04
 • ทีมธนาคารกสิกร ชวนคุณยาย
  ทำกิจกรรมกระตุ้นสมอง ด้วย เพลง"โอ้เจ้าดอกลั่นทม"


  K01
 • คุณยาย และทีมสุทธาวาส ร่วมขยับร่างกาย
  ตามจังหวะเพลงกับทีมธนาคารกสิกร


  K02
 • คุณยายสุทธาวาส แต่งหน้าให้กับตัวแทนทีมธนาคารกสิกร

  K03
 • ทีมธนาคารกสิกร บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค
  ให้กับคุณยายสุทธาวาส

  K04
 • คุณยายสุทธาวาสสวดมนต์ให้พร
  ทีมธนาคารกสิกร ที่เลี้ยงอาหารกลางวันคุณยาย

  K05
 • ทีมธนาคารกสิกร และคุณยายสุทธาวาสถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

  K06
 • บริษัท ซิก (ประเทศไทย) จำกัด
  พูดคุย ทักทายคุณยายสุทธาวาส


  L01
 • ตัวแทนคุณยายกล่าวขอบคุณ ทีม บริษัท ซิก (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่เข้ามาเยี่ยมคุณยาย และนำสิ่งของอุปโภค บริโภค มาร่วมบริจาค

  L02
 • คุณยาย และทีมบริษัท ซิก (ประเทศไทย) จำกัด
  ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


  L03
 • นิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว.องครักษ์ 
  ทำกิจกรรมส่งต่อคำสั่ง กับ
  คุณยายสุทธาวาส 


  M01
 • นิสิตคณะกายภาพบำบัด ชวนคุณยายออกกำลังกายบนเก้าอี้

  M02
 • คุณยายสุทธาวาส ร่วมขยับร่างกายตามจังหวะเพลง 
  และร้องเพลงคาราโอเกะ กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด


  M04
 • คุณยายให้โอวาท แก่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มศว.องครักษ์

  N01
 • บัณฑิตมอบผ้าขนหนู ที่พับเป็นรูปหมี
  เนื่องในโอกาสปีใหม่ แก่คุณยายสุทธาวาส

  N02
 • บัณฑิตโอบกอดคุณยาย เพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

  N03
 • บัณฑิต ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกกับคุณยายสุทธาวาส

  N04
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O01
  ตัวแทนคุณยายแสดงลำตัด ให้เพื่อนๆ ชม
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O02
  ตัวแทนคุณยายแสดงละครพื้นบ้าน "เรื่อง ปลาบู่ทอง"
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O03
  ทีมจิตอาสา "ฟังเป็นบุญ" มอบกระเป๋าผ้า
  ให้คุณยายเป็นของขวัญปีใหม่
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O05
  คุณโกโก้ ตัวแทนทีมจิตอาสา "ฟังเป็นบุญ"
  ทำการแสดงรำไทยให้คุณยายชม
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O06
  คุณยายสุทธาวาส มอบกระเช้าผักสวนครัว
  ให้ทีมจิตอาสา "ฟังเป็นบุญ" เป็นของขวัญปีใหม่
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O07
  คุณยายจับฉลากของขวัญปีใหม่
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O08
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O09
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O10
  ทีมสุทธาวาส ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันคุณยาย
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O11
  ทีมจิตอาสา "ฟังเป็นบุญ" ร่วมบริจาคผลไม้
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O14
  คุณประสงค์ ลายสุวรรณ และทีมประปา
  ที่บริจาคไอศครีมอร่อย ๆ ให้กับคุณยายสุทธาวาส
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O15
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O16
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O17
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O18
  ทีมสุทธาวาสช่วยกันแต่งตัวเพื่อทำการแสดง
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O19
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O20
  ละครพื้นบ้าน "อุทัยเทวี"
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O21

  ละครพื้นบ้าน "แก้วหน้าม้า"
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O22

  ละครพื้นบ้าน "สังข์ทอง"
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O23
  ทีมสุทธาวาส ช่วยแต่งตัวให้คุณยาย
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O24
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O25

  ละครพื้นบ้าน "สุดสาคร"
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O26
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O27
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O28

  ละครพื้นบ้าน "พระอภัยมณี"
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O29
  ผู้จัดการส่วนดูแล และหัวหน้าส่วนสนับสนุน
  ร่วมแต่งกายตามละครพื้นบ้าน "เรื่อง ขวานฟ้าหน้าดำ"
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O30
  ทีมสุทธาวาส แผนกสังคมและฟื้นฟูแต่งตัว
  ตามละครพื้นบ้าน เรื่อง 4 กุมาร
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O31
  ทีมละครพื้นบ้านถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O32 
  ตัวแทนคุณยายคนแรกของครอบครัวสุทธาวาส
  อวยพรปีใหม่ให้เจ้าหน้าที่ 
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O33
  คุณยายช่วยมอบของขวัญปีใหม่ให้พนักงาน
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O34

  คุณยายช่วยมอบของขวัญปีใหม่ให้พนักงาน
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O35

  คุณยายช่วยมอบของขวัญปีใหม่ให้พนักงาน
 • กิจกรรมปีใหม่ ครอบครัวสุทธาวาส

  O36

  คุณยายช่วยมอบของขวัญปีใหม่ให้พนักงาน
 • ทีมคุณบุญทิพย์ และเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์
  ชวนคุณยายสนุกไปกับ กิจกรรมทำท่าประกอบเพลง


  P01
 • คุณยายร่วมทำกิจกรรมส่งต่อไก่ กับทีมคุณบุญทิพย์

  P02
 • ทีมคุณบุญทิพย์ มอบกระบอกน้ำเก็บความร้อน
  ให้คุณยายเป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่

  P04
 • ทีมคุณบุญทิพย์ มอบผ้าขนหนูผืนใหญ่
  ให้กับคุณยายสุทธาวาส


  P05
 • ขอบคุณทีมคุณบุญทิพย์ 
  ที่ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันคุณยาย


  P06
 • ทีมคุณบุญทิพย์ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
  กับคุณยายสุทธาวาส


  P07

มูลนิธิบ้านสุทธาวาส

999 หมู่ 9 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

Copyright ©  All Rights Reserved.