คำถาม - ตอบ หลังงานสัมนา Active Ageing 

- วิทยากร Jane Mussared หัวข้อ " Active Ageing "  

ดาวน์โหลดเอกสาร  แผ่นที่ 1, แผ่นที่ 2, แผ่นที่ 3, แผ่นที่ 4, แผ่นที่ 5, แผ่นที่ 6

  

Jane1Jane2Jane3Jane5Jane6

 

- วิทยากร Dr.Mike Rungie หัวข้อ " Real Quality in Aged Care "   

ดาวน์โหลดเอกสาร แผ่นที่ 1, แผ่นที่ 2, แผ่นที่ 3

 

 Mike 1Mike2Mike3

- วิทยากร Kelly Geister หัวข้อ " Nursing Leadership and Clinical Govemance :What does it look like?   

ดาวน์โหลดเอกสาร แผ่นที่ 1

Kelly

 

 

มูลนิธิบ้านสุทธาวาส

999 หมู่ 9 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

Copyright ©  All Rights Reserved.