ทำความรู้จักสถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่ง บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

การดำเนินงานของสถานสงเคราะห์หญิงชราฯ

มูลนิธิบ้านสุทธาวาสเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินงานสถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่ง บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยได้รับความเห็นชอบให้เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ อันเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ อ่านต่อ..

แนะนำบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

สถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านเราไม่มีหมอ บ้านเราไม่มีพยาบาล บ้านเราเป็นบ้านหลังใหญ่ ที่เปรียบเสมือนลูกหลานคอยดูแลยามป่วยเราพาคุณยายไปหาหมอ มีการให้ความรู้สุขภาพจากลูกหลาน(เจ้าหน้าที่ภายในบ้าน) ให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อไม่ให้คุณยายเหงา ให้ห่างไกลภาวะสมองเสื่อม

การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์

สถานสงเคราะบ้านสุทธาวาส รับสงเคราะห์เฉพาะ “คุณยาย” ไร้ที่พึ่ง โดย “ไม่เสียค่าใช้จ่าย” ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง 13 จังหวัด โดยจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่เราตั้งไว้

1. เพศหญิง ไร้ที่พึ่ง

2. มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน

3. ไม่มีประวัติกระทำผิดคดีอาญา

4. ที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระบุรี หรือ ปราจีนบุรี (อยู่อาศัยจริงนานเกิน 6 เดือน)

5. เป็นความต้องการและความสมัครใจของหญิงชราเอง ที่จะเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

6. มีอุปนิสัยที่สอดคล้องและยินดีที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางของสถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

7. ไม่เป็นโรคจิต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้ป่วยหนักในระยะสุดท้าย

สมัครแล้วสามารถเข้าอยู่ได้ทันทีหรือไม่?

คำตอบ : เราไม่สามารถรับในกรณีเร่งด่วนได้ค่ะ เพราะต้องมีขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริง และเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาว่ารับหรือไม่รับก่อนค่ะ

เมื่อสมัครแล้ว ต้องรอนานแค่ไหน?

คำตอบ : ระยะเวลาการรอขึ้นอยู่กับคิวการสมัคร และความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งมีระยะเวลาพิจารณาเร็วสุดประมาณ 2 สัปดาห์ ถึง 2 เดือนค่ะ

ต้องมีค่าใช้จ่ายแรกเข้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการเข้าพักหรือไม่?

คำตอบ : ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเราให้การสงเคราะห์หญิงชรายากไร้ แต่เมื่อเข้าพักแล้ว หากมีค่าส่วนเกินในการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทอง ผู้สูงอายุต้องชำระเอง

ผู้สูงอายุที่เข้ามาอยู่ในบ้านสุทธาวาส จะยังได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือสวัสดิการอื่นๆ ที่ทางรัฐบาลจัดให้ต่อหรือไม่?

คำตอบ : ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์หญิงชราบ้านสุทธาวาส ยังคงได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามปกติอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการโดยเอกชน

ส่งเมล์หาเราเพื่อลงตารางกิจกรรม