คุณสมบัติการรับคุณยาย

1. เพศหญิง ไร้ที่พึ่ง

2. มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน

3. ไม่มีประวัติกระทำผิดคดีอาญา

4. ที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระบุรี หรือ ปราจีนบุรี (อยู่อาศัยจริงนานเกิน 6 เดือน)

5. เป็นความต้องการและความสมัครใจของหญิงชราเอง ที่จะเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

6. มีอุปนิสัยที่สอดคล้องและยินดีที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางของสถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

7. ไม่เป็นโรคจิต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้ป่วยหนักในระยะสุดท้าย

เอกสารหลักฐานในการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค (ถ้ามี)

4. บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลเดิม (ถ้ามี)

5. เอกสารหรือบัตรการรับเบี้ยยังชีพคนชรา (ถ้ามี)

ขั้นตอนในการสมัคร

กรอกใบสมัคร สามารถ Download ได้จาก www.sudthavas.or.th หากไม่สะดวก ทางเราสามารถส่ง Fax, ส่งไปรษณีย์ไปให้ หรือพิจารณาช่องทางอื่นๆตามความเหมาะสม

ช่องทางการส่งใบสมัคร

1. มาเขียนใบสมัครด้วยตนเองที่บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

2. ส่งไปรษณีย์มาที่ 999 หมู่ 9 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

3. Scan ส่ง e-mail มาที่ pw1981.bsv@gmail.com หรือ sudthavas.official@gmail.com

– ประสานงานการสมัครผ่านแผนกสังคมและฟื้นฟู 098-371-9409 หรือ 087-535-8899

– เมื่อทีมงานรับใบสมัครจะตรวจสอบข้อมูลและทำการประสานงานติดต่อ เพื่อลงตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยทีมสหวิชาชีพ

– ทีมงานส่งบันทึกข้อเท็จจริงที่ได้ให้แก่ทีมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณารับหรือปฏิเสธตาม ความเหมาะสมที่สอดคล้องกับคุณสมบัติ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ทีมงานได้รับมาและสรุปวิเคราะห์

– เมื่อได้รับทราบผลการพิจารณาหากผ่านในข้อมูลเบื้องต้นจะทำการแจ้งผู้สมัครให้ดำเนินการตรวจโรคติดต่อร้ายแรง(รวมถึงผลตรวจ HIV และไวรัสตับอักเสบบี) หากผลปกติจะนัดวันทำสัญญาเข้ารับการสงเคราะห์โดยต้องมีญาติสายตรง และพยานของผู้สมัครมาร่วมทำสัญญา จากนั้นจะนัดวันรับเข้าตามความเหมาะสม

**ระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการหาข้อมูลและขั้นตอนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ซึ่งในแต่ละรายอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากัน**

คำถามที่พบบ่อย

สมัครแล้วสามารถเข้าอยู่ได้ทันทีหรือไม่?

คำตอบ : เราไม่สามารถรับในกรณีเร่งด่วนได้ค่ะ เพราะต้องมีขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริง และเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาว่ารับหรือไม่รับก่อนค่ะ

เมื่อสมัครแล้ว ต้องรอนานแค่ไหน?

คำตอบ : ระยะเวลาการรอขึ้นอยู่กับคิวการสมัคร และความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งมีระยะเวลาพิจารณาเร็วสุดประมาณ 2 สัปดาห์ ถึง 2 เดือนค่ะ

ต้องมีค่าใช้จ่ายแรกเข้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการเข้าพักหรือไม่?

คำตอบ : ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเราให้การสงเคราะห์หญิงชรายากไร้ แต่เมื่อเข้าพักแล้ว หากมีค่าส่วนเกินในการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทอง ผู้สูงอายุต้องชำระเอง

ผู้สูงอายุที่เข้ามาอยู่ในบ้านสุทธาวาส จะยังได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือสวัสดิการอื่นๆ ที่ทางรัฐบาลจัดให้ต่อหรือไม่?

คำตอบ : ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์หญิงชราบ้านสุทธาวาส ยังคงได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามปกติอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการโดยเอกชน