คุณสมบัติการรับคุณยาย

1. เพศหญิง ไร้ที่พึ่ง

2. มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน

3. ไม่มีประวัติกระทำผิดคดีอาญา

4. ที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระบุรี หรือ ปราจีนบุรี (อยู่อาศัยจริงนานเกิน 6 เดือน)

5. เป็นความต้องการและความสมัครใจของหญิงชราเอง ที่จะเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

6. มีอุปนิสัยที่สอดคล้องและยินดีที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางของสถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่งบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

7. ไม่เป็นโรคจิต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้ป่วยหนักในระยะสุดท้าย

เอกสารหลักฐานในการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค (ถ้ามี)

4. บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลเดิม (ถ้ามี)

5. เอกสารหรือบัตรการรับเบี้ยยังชีพคนชรา (ถ้ามี)

ขั้นตอนในการสมัคร

กรอกใบสมัคร สามารถ Download ได้จาก www.sudthavas.or.th หากไม่สะดวก ทางเราสามารถส่ง Fax, ส่งไปรษณีย์ไปให้ หรือพิจารณาช่องทางอื่นๆตามความเหมาะสม

ช่องทางการส่งใบสมัคร

1. มาเขียนใบสมัครด้วยตนเองที่บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

2. ส่งไปรษณีย์มาที่ 999 หมู่9 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

3. Scan ส่ง e-mail มาที่ pw@sudthavas.or.th หรือ nt@sudthavas.or.th

– ประสานงานการสมัครผ่านแผนกสังคมและฟื้นฟู 098-371-9409 หรือ 087-535-8899

– เมื่อทีมงานรับใบสมัครจะตรวจสอบข้อมูลและทำการประสานงานติดต่อ เพื่อลงตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยทีมสหวิชาชีพ

– ทีมงานส่งบันทึกข้อเท็จจริงที่ได้ให้แก่ทีมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณารับหรือปฏิเสธตาม ความเหมาะสมที่สอดคล้องกับคุณสมบัติ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ทีมงานได้รับมาและสรุปวิเคราะห์

– เมื่อได้รับทราบผลการพิจารณาหากผ่านในข้อมูลเบื้องต้นจะทำการแจ้งผู้สมัครให้ดำเนินการตรวจโรคติดต่อร้ายแรง(รวมถึงผลตรวจ HIV และไวรัสตับอักเสบบี) หากผลปกติจะนัดวันทำสัญญาเข้ารับการสงเคราะห์โดยต้องมีญาติสายตรง และพยานของผู้สมัครมาร่วมทำสัญญา จากนั้นจะนัดวันรับเข้าตามความเหมาะสม

**ระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการหาข้อมูลและขั้นตอนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ซึ่งในแต่ละรายอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากัน**

คำถามที่พบบ่อย

สมัครแล้วสามารถเข้าอยู่ได้ทันทีหรือไม่?

คำตอบ : เราไม่สามารถรับในกรณีเร่งด่วนได้ค่ะ เพราะต้องมีขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริง และเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาว่ารับหรือไม่รับก่อนค่ะ

เมื่อสมัครแล้ว ต้องรอนานแค่ไหน?

คำตอบ : ระยะเวลาการรอขึ้นอยู่กับคิวการสมัคร และความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งมีระยะเวลาพิจารณาเร็วสุดประมาณ 2 สัปดาห์ ถึง 2 เดือนค่ะ

ต้องมีค่าใช้จ่ายแรกเข้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการเข้าพักหรือไม่?

คำตอบ : ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเราให้การสงเคราะห์หญิงชรายากไร้ แต่เมื่อเข้าพักแล้ว หากมีค่าส่วนเกินในการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทอง ผู้สูงอายุต้องชำระเอง

ผู้สูงอายุที่เข้ามาอยู่ในบ้านสุทธาวาส จะยังได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือสวัสดิการอื่นๆ ที่ทางรัฐบาลจัดให้ต่อหรือไม่?

คำตอบ : ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์หญิงชราบ้านสุทธาวาส ยังคงได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามปกติอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการโดยเอกชน